Privacybeleid CRT Raalte

Wielersportvereniging CRT Raalte (“CRT Raalte”, “wij”, “ons” of “onze”) doet er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Alvorens gebruik te maken van onze websites www.crtraalte.nl (hierna te noemen Website) raden wij je aan onderstaand privacybeleid aandachtig door te nemen. Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, maar als wij dit doen dan vermelden wij dit op onze Website.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Ons uitgangspunt is dat wij alleen de persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn om onze diensten te leveren. Om een lidmaatschap af te sluiten deel je je volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres en fietsvoorkeur met de CRT Raalte.

Door de Website te bezoeken worden ook (persoons)gegevens van je verzameld middels cookies. De cookies kunnen je locatie bepalen, IP-adresinternetbrowser en apparaat type inzien en analyses maken van je activiteiten op onze Website. Voor meer informatie verwijzen we je naar de paragraaf Cookies. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch contact worden uiteraard ook door ons verwerkt maar enkel voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, zoals hieronder nader omschreven.

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?

Wielersportvereniging CRT Raalte verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afsluiten van een lidmaatschap op onze Website;
 • Het administreren van het lidmaatschap gedurende de overeenkomst;
 • Inschrijven voor evenementen via onze Website of via een geïntegreerd CRT Raalte-inschrijfformulier op de site van een, bij de CRT Raalte aangesloten, organisatie;
 • Correspondentie per mail over activiteiten van CRT Raalte;
 • Indien je je hebt aangemeld, het verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Het afhandelen van bestellingen voor producten en/of diensten op de Website;
 • Je te bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Het verbeteren van ons aanbod van producten en diensten en de afstemming daarvan op jouw voorkeuren; en
 • Afhandelen van klachten of het beantwoorden van vragen, het uitvoeren van audits en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Indien wij gegevens aan derden verstrekken dan doen wij dit alleen omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld van wanneer wij gegevens delen is Scan & Go, zoals hieronder nader is gespecificeerd.

Gegevens van leden van CRT Raalte delen wij met bonden KNWU, NTFU en NFF ten behoeve van het lidmaatschap van die bonden.

Scan & Go en online inschrijven

Scan & Go is een registratiesysteem van de NTFU dat wordt ingezet door CRT Raalte als toertochtorganisator. Wanneer jij je via de Website inschrijft voor een evenement worden jouw gegevens opgenomen in onze administratie. Ook wanneer jij jouw Scan & Go barcode laat scannen bij een evenement van CRT Raalte worden gegevens door ons verwerkt. Jouw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • De persoonsgegevens van deelnemers worden opgenomen in onze administratie;
 • Persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen;
 • Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Beveiliging

Wielersportvereniging CRT Raalte neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@crtraalte.nl.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@crtraalte.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Cookies

Wielersportvereniging CRT Raalte gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via https://www.crtraalte.nl/mijn-crt/. 

Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@crtraalte.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wielersportvereniging CRT Raalte zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Vragen?

Heb je overige vragen? Dan kan je ons bereiken via een van de onderstaande kanalen:

Email: info@crtraalte.nl
CRT Raalte
Hammerweg 8D
8101 NE Raalte

Dit privacybeleid is opgesteld in mei 2018.