Trainingsreglement

 1. Op tijd aanwezig en op de baan zijn, kom je te laat, meld je eerst even bij de trainer voordat je begint.
 2. Kinderen van 12 jaar en jonger moeten tijdens de training een volwassen begeleider hebben op het CRT terrein. Trainer en EHBO bieden de eerste hulp bij ongelukken. Na toestemming van trainers of EHBO mag de ouder of begeleider de baan betreden. Ouder of begeleider is verantwoordelijk voor verdere begeleiding bij de baan of eventueel vervoer naar een arts of ziekenhuis.
 3. Heb je een blessure of voel je je niet helemaal lekker, meldt dit van tevoren bij de trainer, dan houden ze hier rekening mee.
 4. Tijdens de trainingen worden er geen clubshirts gedragen.
 5. Tijdens het inrijden voorafgaand aan de training mag er niet gesprongen worden.
 6. De training verlaten voor drinken of toiletbezoek is alleen toegestaan na overleg met de trainers, dus ga voor de training naar het toilet.
 7. Houd je aan de opdrachten en voer ze uit zoals de trainers je die geven.
 8. De trainers en trainingscoördinator bepalen samen in welke groep je moet trainen.
 9. Heb je bepaalde wensen betreffende de training bespreek die met de trainer voor of na de training en niet tijdens de training. Je ouders kunnen de trainingscoördinator benaderen voor of na de training.
 10. Het is voor ouders of anderen, anders dan voor baanonderhoud, niet toegestaan zich tijdens de training op het middenterrein te bevinden. Dit uit veiligheidsoverwegingen en om te voorkomen dat de rijders en trainers afgeleid worden.
 11. Schelden of pesten wordt niet getolereerd!

Huishoudelijk reglement

 1. Toegang tot de crossbaan; uitsluitend met een BMX-fiets. Goed sluitende helm , lange mouwen, handschoenen en een lange broek zijn verplicht. Beschermende kleding of een bodyprotector is niet verplicht maar wordt wel zeer sterk aanbevolen.
 2. De aanwijzingen van bestuur en trainers dienen altijd opgevolgd te worden (zie ook trainingsreglement).
 3. Het is verboden te roken op het gehele CRT terrein, zoals aangegeven op het toegangshek.
 4. Er wordt tijdens trainingen geen alcoholische drank in de kantine verkocht.
 5. Diegene die zich schuldig maakt aan vernielingen of misdragingen op het CRT-wielerpark zal de aangerichte schade moeten vergoeden, eventueel herstellen en zal voor de periode van een maand geschorst worden.
 6. Het is verboden om te trainen buiten de officiële trainingstijden zonder toestemming van het bestuur. Als er getraind wordt dient er altijd een EHBO-gediplomeerde aanwezig te zijn.
 7. Met uitzondering van de bovenkant van de kombocht tegenover de kantine is het voor ouders of anderen, anders dan voor baanonderhoud, niet toegestaan zich tijdens de training op of binnen de asfaltbaan te bevinden. Dit uit veiligheidsoverwegingen en om te voorkomen dat de rijders en trainers afgeleid worden.
 8. Er wordt van ieder lid verwacht dat hij of zij of eventueel de ouders, voor zover dat mogelijk is, meehelpen tijdens evenementen en met het onderhoud van de accommodatie van CRT.
 9. Lege plastic drinkflessen dienen in de plasticafvalbak gedeponeerd te worden. Plastic bij plastic, de rest bij restafval.
 10. Nieuwe leden dienen zich voorafgaand aan de training te melden in de kantine.
 11. Trainingsleden zijn leden die een licentie bij een andere vereniging hebben maar deelnemen aan clubtrainingen bij CRT, de contributie voor hun is gelijk aan de contributie van andere leden van CRT. Trainingsleden worden alleen geaccepteerd als zij aan de volgende voorwaarden voldoen: Zij mogen geen KNWU- of NFF-licentie bij CRT hebben gehad. Zij dienen zich te houden aan het huishoudelijk- en trainingsreglement van de fietscross afdeling van CRT Raalte, met uitzondering van het dragen van het clubtenue.