COVID-19 protocol BMX en Race afdeling

Om verantwoord te kunnen gaan sporten op het wielerpark van CRT Raalte geldt het onderstaande protocol. Dit protocol is permanent van toepassing tenzij het kabinet nieuwe versoepelingen afkondigt. Wanneer er door het kabinet nieuwe versoepelingen worden aangekondigd zal CRT-Raalte de sporter en ouders/verzorgers op de hoogte stellen hoe CRT hier invulling aan zal geven. Dit protocol geldt voor de BMX en Race afdeling.

Algemeen voor sporters, ouders/verzorgers en trainers

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • Blijf thuis als je de volgende klachten hebt: Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 gr.);
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 gr.) en/of benauwdheidsklachten;
 • Alleen eigen leden mogen deelnemen aan de trainingen;
  Na de training dient de wielerpark direct worden verlaten;
 • Baan is alleen te huur in overleg;

Voor de sporter BMX afdeling

 • Elke sporter betreed het Wielerpark via de het eerste hek van park. Dit is ter hoogte van het clubgebouw van de hockeyvereniging.
 • Elke sporter verlaat het wielerpark via de normale ingang. Dit is aan de kant van het clubgebouw van CRT;
 • Bij aanvang stellen alleen de sporters zich op tussen het juryhok en het parc ferme met 1,5 meter afstand van elkaar (uitzondering kinderen tot en met 12 jaar);
 • Niet eerder dan 5/10 minuten voor de training aanwezig zijn;
 • Maximaal 4 rijders aan starthek. Maximaal 4 rijders er achter met 1,5 meter afstand tussen elkaar. De overige rijders stellen zich op in het parc ferme met maximaal 4 rijders per rij met1,5 meter afstand (uitzondering kinderen tot en met 12 jaar);
 • Trainers houden 2 meter afstand van de sporters;
 • Maximaal 4 rijders over de breedte van de baan naast elkaar en 1,5 meter uit elkaar. De rijen stellen zich achterelkaar op met minimaal afstand van 1,5 meter (uitzondering kinderen tot en met 12 jaar;
 • Elke sporter neemt zijn eigen bidon mee van huis;
 • Het is ten strengste verboden om te drinken uit een bidon van een andere sporter.

Voor de sporter Race afdeling

 • Elke sporter betreed het Wielerpark via de het eerste hek van park. Dit is ter hoogte van het clubgebouw van de hockeyvereniging.
 • Elke sporter verlaat het wielerpark via de normale ingang. Dit is aan de kant van het clubgebouw.
 • Niet eerder dan 5/10 minuten voor de training aanwezig zijn;
 • Trainers houden 2 meter afstand van de sporters;
 • Vermijd lichamelijk contact zo mogelijk;
 • Zit zo weinig mogelijk met je handen in je gezicht;
 • Bij eventueel gebruik van handschoenen was deze nu altijd na het trainen mee met je kleding;
 • Elke sporter neemt zijn eigen bidon mee van huis;
 • Het is ten strengste verboden om te drinken uit een bidon van een andere sporter.

Voor de ouders/ verzorgers

 • Maximaal één ouder aanwezig per rijder. Mocht men meer sporters uit het gezin hebben geldt ook één ouder per gezin.
 • Het is voor ouders/ verzorgers niet toegestaan het wielerpark te betreden. Ouders wachten tijdens de training in de auto op de parkeerplaats, mocht zich er een noodgeval voordoen waarbij de aanwezig van de ouder gewenst is, is hij of zij toch in de buurt.
 • Er zal geen koffie worden aangeboden door de club. De kantine zal tijdens de trainingen gesloten blijven. Mocht men koffie mee willen nemen alleen voor zichzelf is dat toegestaan.
 • Toiletten zijn gesloten. Alleen in uiterste noodzaak is hierop een uitzondering te maken.
 • Familieleden of vrienden die een keer willen kijken is niet toegestaan.
 • Prullenbakken zijn afgesloten en mogen niet gebruikt worden. Men dient afval zelf mee te nemen naar huis.
 • Traktaties zijn niet toegestaan.

Corona verantwoordelijke BMX afdeling

Tijdens de trainingen is er altijd een EHBO-er aanwezig. Dit heeft te maken dat BMX een extreme sport is. De EHBO-er zal tijdens de trainingen op toezien dat de richtlijnen worden nageleefd.

 • De EHBO-er heeft het recht om een sporter, ouder/verzorger toe te spreken als er niet aan de richtlijnen wordt gehouden.
 • De EHBO-er heeft het recht om een sporter, ouder/verzorger te vragen het park te verlaten wanneer men zich niet aan de richtlijnen houdt.
 • De EHBO-er zal bij een gevallen sporter zich als enige begeven naar de gevallen sporter.
  Mocht het letsel zodanig ernstig zijn dat ondersteuning nodig is dan zal de EHBO-er dat aangeven en iemand erbij vragen.
 • De EHBO-er is voorzien van voldoende beschermingsmateriaal om een gevallen sporter te kunnen onderzoeken.
 • De EHBO- er heeft het recht een sporter, ouder/verzorger naar huis te sturen als een sporter, ouder/verzorger verdacht wordt van één van symptomen die bij het COVID-19 past.

Corona verantwoordelijke Race afdeling

Tijdens de trainingen van de race afdeling zal er per training een corona verantwoordelijke aanwezig zijn. De EHBO-er / Corona verantwoordelijke zal altijd gesteund worden door iemand van het bestuur. Mocht de EHBO-er vinden dat sporter, ouder/verzorger van het wielerpark moet worden gestuurd i.v.m. het niet volgen van de richtlijnen zal hij of zij dat altijd in overleg doen met iemand van het bestuur. Het bestuur zal het advies overnemen van de EHBO-er. Mocht iemand van het bestuur aanwezig zijn tijdens een voorval zal hij of zij de verantwoordelijkheid op zich nemen om het voorval verder af te handelen.

Tot slot

 • Meld het bij één van de trainers wanneer je gedurende periode ziekteverschijnselen krijgt, dit kunnen wij dan communiceren naar de andere leden. Indien nodig kunnen wij passende maatregelen treffen;
 • CRT Raalte kan niet aansprakelijk worden gesteld mocht een sporter, ouder/verzorger of trainer besmet raken met COVID-19