Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Hierbij nodigen wij jou van harte uit voor de algemene ledenvergadering van CRT Raalte op woensdag 17 april 2019 om 20.00 uur in het clubhuis aan de Hammerweg.

Agenda 

 1. Opening en welkom
 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 4 april 2018
 3. Terugblik 2018
 4. Jaarstukken
  Jaarverslag secretaris
  Financieel jaarverslag 2018
  Verslag kascommissie
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Naar verwachting duurt de vergadering ongeveer uurtje.

Graag tot 17 april !
Walter, Jan-Dirk, Jan

Publicatiedatum: 1 april 2019 | RC