20 oktober 2015

Mijn CRT

Via Mijn CRT kunt u uw eigen lidmaatschapsgegevens inzien en aanpassen, zoals uw adresgegevens of uw bankrekeningnummer. Om gebruik te maken van Mijn CRT moet u eerst een wachtwoord aanvragen. Hiervoor heeft u uw lidnummer en uw e-mailadres nodig. Gebruik daarvoor de volgende link.

Naar Mijn CRT


PublicInformationSymbol_EmergencyExit.svgOpzeggen kan alleen schriftelijk per e-mail aan ledenadministratie@crtraalte.nl.

Opzeggen van het lidmaatschap kan uiterlijk 6 weken voor het einde van het jaar. Te laat opzeggen betekent dat men lid blijft en in het volgende kalenderjaar contributie verschuldigd is. Het niet betalen van de contributie betekent niet dat het lidmaatschap is beƫindigd.